سلام آقای مهربان . بهترین دوست بچه ها.یا ضامن آهو.میلاد شادی بخش و امید افزایتان مبارک باد.این مطلب ناچیز را به عنوان هدیه ی تولدتان از من بپذیرید.

من از شما یک سوال دارم که مگر من از آهو کم ترم که شما ضامن من نمی شوید ؟

مگر من چه خطا وکار اشتباهی کردم ؟ نمی دانم ؟ بی حجابی کردم ؟به کسی آزار رساندم؟نمازم را قضا کرده ام ؟روزه ام را نگرفته ام ؟

اصلا نمی دانم؟ باید چکار کنم .

میدانم شما بی دلیل بنده ای را ناراحت نمی کنید .

این ها حرف های دل من بود .

همه ی بچه ها دلشان پیش شماست .امام رضا به بچه های سرطانی کمک کن تا شفا پیدا کنند . ظهور امام زمان(عج) را از خدای مهربانمان بخواه تا همه ی مردم را از ستم و غم نجات دهد.من از شما یک خواهش شخصی دارم که به همه ی کسانی که فرزندی ندارند و در آرزوی داشتن آن هستند مخصوصاَ به فرد مورد نظرم فرزندانی سالم و صالح عطا فرمایی.