ضامن آهو

امام رضا تو حرمت، می شینم

کبوترایِ حَرَمو، می بینم

چشام پر از گریه میشه آقا جون

دوسِت دارم همیشه وفراوون

بذار که زائرت باشم همیشه

هیچی برام بهتر از این نمیشه

دعا کنم امام زمان بیادش

امام خوب ومهربان بیادش

ضامن آهو که می شی حبیبم

منم مریض عشقتم طبیبم

یه شب به خواب من بیا که خوب شم

بینِ عزیزایِ تو هم محبوب شم