فرقـے نمـے کند 

کجآ 

یــآ 

ک‍ِـے  !

در هیــاهوی  این شهر 

هرکجا و هر وقت دچار واهمه شدی 

با " ایمـانت " وضــو بگیر 

زیــر لـب  

نیـَـت کـ?  

 حجآب مـے کنم قربة الـے الله  "

منبع : حجاب،آسمانی ترین راه