عجیب است که.......

 

پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد میکنیم.

پس از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری.

پس از گذشت چند روز به دوستی.

پس از گذشت چند ماه به همکاری.

پس از گذشت چند سال به همسایه ای.

اما بعد یک عمر به خدا اعتماد نمیکنیم...........