گه اینها مردن پس ما چــــــی هستیم ... !!! ؟؟؟


پ.ن : آدم خجالت میکشه سرش رو بالا بگیره ...