کـلـوپ بـهـتـریـن هــا

شایدم باربی و اسب بالدار

زیباساز وبلاگ یاسیزیباساز وبلاگ یاسی

باربی و سه تفنگدار

لوگوی برتز

دوباره اسب بالدار!

2

همه برای یکی و یکی برای همه!

1

اسم این انیمیشن باربی و کریسمس کارول هست

ولی کسی به اسم کارول توش نیست!

78