نامه ای به امام زمانگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

سلام آقا جان، ای امام عزیز و مهربان،آن قدر شما را دوست دارم که وقتی می خواهم با شما صحبت کنم قلبم به شدّت می تپد و نمی توانم احساس واقعی ام را بیان کنم.

همه می گویند وقتی شما ظهور می کنید،همه جا زیبا و گلباران می شود و آدم های بد و بدی ها نابود می شوند پس ای کاش شما هر چه زودتر ظهور کنیدتا همه شاد شوند.

کاش می دانستم چه کارهایی قلب شما را شاد می کند و یا باید چه کار کنم تا زودتر شما بیایید.

دلم می خواهد شما را هر چه زودتر ببینم و در دوران زیبای ظهورتان زندگی کنم؛پس سعی می کنم خیلی خوب باشم ،نماز بخوانم،روزه بگیرم،نیکوکار باشم و دوستانم را به خوبی ها دعوت کنم.چون شنیده ام که وقتی یارانتان زیاد باشند،می آیید.

امیدوارم روز به روز دوستانتان زیادتر شوند تا هر چه زودتر شما را ببینم.گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما