سلام ای شهیدان اسلام شما بهترین خدمت را به اسلام کردید که کشور رااز چنگال بیگانگان نجات دادیدگل تقدیم شما.

 من وقتی تصاویر نورانی شما را می بینم که پیر و جوان در جنگ شرکت کردید فرقی بین شما نمی گذارم چون همه ی شما دست در دست هم دادید تا کشور را نجات دهید.گل تقدیم شما

من همیشه یاد شما را گرامی می دارم ، چون شما در سخت ترین شرایط با دشمنان جنگیدیدو شکست شان دادید .گل تقدیم شما

 من خیلی کار دلیرانه ی شما را دوست دارم.گل تقدیم شما

من یقین دارم که ارزش کار شما اندازه ی تمام دنیا است.گل تقدیم شما

 فکر می کنم همه ی مسلمانان دنیا کار شما را اندازه ی من دوست داشته باشند . گل تقدیم شما

بدون کمک شما مانمی توانستیم کشور و دین و شرف مان رازنده نگاه داریم .گل تقدیم شما

من از یک طرف ناراحت شدم که شما شهید شدید و از طرفی خوش حال شدم که شما در بهشت هستید و در جنگ با شیاطین پیروز شدید.گل تقدیم شما

از شما خواهش می کنم ما را در آن دنیا شفاعت کنید. گل تقدیم شما