گل تقدیم شما سلام ای گنجینه ی حلم و صبر و شکیباییگل تقدیم شما

یا امام موسی کاظم (ع) دلم می خواهد حتی برای یک بار بارگاه زیبا و دلنشین شما را ببینم. ♥

اگر اجازه بدهید دستم را بر روی قلبم می گذارم و از همین فاصله ی دور شما را زیارت می کنم.♥

گل تقدیم شما"السلام علیک یا موسی ابن جعفر (ع) ؛ السلام علیک و رحمة الله و برکاته"گل تقدیم شما

♥دلم می خواهد حرفی را به شما بگویم که آرزوی دل همه ی مسلمین است و آن این است که شما که باب الحوائج هستید از خدا بخواهید که امام زمان ما هر چه زودتر ظهور بفرمایند.♥

گل تقدیم شمامن این کلمات را که شاخه گل های قلبم است به درگاه عظیم شما تقدیم می کنم ، امیدوارم که آن را رد نکنید.گل تقدیم شما